(r)EVOLUCE

- PRO SPORTOVNÍ KLUBY -


Konzistence - Nic nezbrzdí výkon a vývoj vašich sportovců tak, jako zranění.

Dlouhodobé přemýšlení - Kondice bez techniky je nástroj pro brzké opotřebení těla a špatné návyky.

Nadšení a vášeň - Nekontrolovaný fyzický/psychický stres je nepřítel učení a radosti z pohybu.

Posloupnost učení - Základní dovednosti předurčují úspěšnost specializovaných (sportovních) dovedností.

 

V (R)evolution Movement milujeme sport, ale ne daň, kterou sportovci platí za jednotvárnost své aktivity, nebo také nedostatečnou vyváženost soutěživosti a hravosti, která má za následky pouze dočasný zájem o pohyb, zvláště co se dětí týče. Zdraví sportovců není nutně vykoupeno náročností jejich sportu, nýbrž nepochopením základních technik pohybu a nevědomostí, jak najít rovnováhu v přípravě tak, aby sport mohl být nejen o výsledcích, ale také o celoživotní aktivní účasti.


  • Chcete zapojit do svého sportu vyvážený/všestranný pohyb?

  • Zranění se nevyhnete, Co takhle začít s prevencí?

  • Chcete zlepšit rozsah pohybu pro uvolněný výkon a lepší techniku? 

  • Jak vaši svěřenci obstojí v testu základních předpokladů pohybového aparátu?

  • Jaké máte ambice pro sebe a své svěřence?


(R)evoluce první návštěva

– Diagnostika (X) -

 

Příjezd do klubu a seznámení se současným stavem sportovců a diskuze o představách vývoje podle vedení klubu (15 min).

Setkání se sportovci a video záznam praktické diagnostiky cvičení (R)evolution Movement pro pozdější analýzu (30 min).

Video záznam a pozorování typického tréninku sportovců s trenérem (čas dle tréninkového programu).

Odjezd a následná video analýza materiálu a vypracování cvičebního plánu pro obnovu všestrannosti, techniky ovládání těla a prevence zranění.


(R)evoluce druhá návštěva

– všestrannost a vyváženost -

 

Výuka základů techniky a zapojení kompenzačních cviků a her specifických pro dané sportovní odvětví do přípravy sportovců (60 min).

  • Optimalizace současných praktik.
  • Souhrn informací a aplikace metodiky do budoucna.
  • Zaslání videoreferencí pro zpětné připomenutí spolupráce a výuky techniky cviků.

Kontaktujte mne:

REVOLMOVE@GMAIL.COM

+420 702 276 011


(R)evoluce pro sportovní klub:

6000,- Kč

(*Cena zahrnuje první a druhou návštěvu včetně dopravy.)