Frank Forencich - Exuberant Animal

Frank Forencich (FF)

Human Predicament

Část 2.

 

Druhý den začal jako ten první a to tak, že jsem opět dorazil pozdě kvůli vlaku, který stavěl na každém místě a z typické 40 minutové cesty vykouzlil 2 1/2 hodiny. V sobotu mi to nevadilo, jelikož to šlo pouze o představení všech účastníků a já se svojí pamětí na jména a povolání, stejně za pár minut nevím o koho se jedná (teda pokavaď se někdo nejmenuje Jack Rozparovač apod.), ale tohle nedělní ráno bylo jiné, jelikož jsem přišel o část z úvodní části meditace.

 

MEDITATION (nesnažit se nic měnit)       

I když jsem kdysi patřil do společnosti lidí, kterým se obracel žaludek, když slyšeli slovo meditace a vybavovali se jim obrázky zkouřených hipíků na vegetariánské stravě, tak i já jsem časem přičichnul k tomuto způsobu získání životní rovnováhy. Meditace ve Frankově pojetí je vnitřní klid a uvolnění. Jeho motto je "Tension is who should you be, relaxation is who you are." I když jsme se bavili o různých formách meditace, tak opět pro většinu platí ta základní, a to soustředění se na dýchání a jasnou mysl, která je klidná jako řeka. Probírali jsme spoustu výzkumů ohledně pozitivních vlivů při každodenním procvičování, ať už se jedná o kreativitu, snížení svalového napětí i vyvážení parasympathetic/sympathetic nervového cyklu pro zdraví a regeneraci organismu. Já jsem si za těch 5 let, co si s tím hraji, prošel několika metodikami a přístupy, a nakonec jsem zakotvil u 20 minut denně této hudby (Skyrim atmosphere) kdy v leže vypnu a zapomenu na vše kromě nutnosti dýchat. Tento stav těla a mysli je někde na hranici spánku a vyžaduje dobré načasování i procvičovaní relaxace, pokud to nechcete prochrápat....ale o tom více na našem pobytu v srpnu v Jizerkách, teď zpátky do vírů FF know-how.

 

LOOOOONG BODY

Frankův koncept long body se odvíjí od jednoduché hypotézy a to, zda-li je možné, aby jedinec byl zdravý, když lidstvo je nemocné? Jinak řečeno, zdraví lidí, kterými se obklopuje, bude ovlivňovat zdraví naše. Externí zdraví, jinak řečeno, zdraví našeho prostředí, bude ovlivňovat naše interní zdraví - fungování našich vnitřních orgánů. Proto základy toho, co potřebujeme, překračují hranice naší tělesné schránky a tento problém je nutno řešit kolektivně ne pouze individuálně. Příroda není jen zdroj nerostných surovin pro těžení, ale komplikovaný ekosystém, který komunikuje s fungováním našich buněk a jehož přínos nelze ničím nahradit . Proto ochrana přírody je formou zdravotní péče, které by se mělo dostávat mnohem více pozornosti i financí, než budování nemocnic a dotování výzkumu léků. Chemické reakce, které se vyskytují v těle, jsou obdobné reakce, které probíhají v přírodě, a z tohoto důvodu nelze diskutovat o zdraví organismu a efektivitě léků, pokud nevyřešíme nejdříve problém vnějšího prostředí ve kterém existujem.

 

SOCIAL NEUROSCIENCE AND INTERPERSONAL NEUROBIOLOGY

Spousta návyků a reakcí našeho těla budou vycházet od návyků a chování našich blízkých, jež nás obklopují již od narození. Lidé jsou výborní opičáci, jelikož podvědomě přebíráme návyky druhých a tím urychlujeme naše učení/vývoj a zvyšujeme tak pravděpodobnost přežití skrze lepší soběstačnost. Zároveň je to i o naší snaze lépe zapadnout do společnosti, na které jsme závislí. Tenhle koncept "Mirroring people" může být dobrý sluha i zlý pán. Záleží, na čem vám záleží :)

Být v přítomnosti lidí, kteří disponují schopnostmi, které toužíte v sobě rozvinout a napodobovat jejich chování, je snadný způsob, jak učinit za krátký časový úsek, velký pokrok ....např. Nick Bollettieri Tennis Academy už vychovala spoustu tenisových hvězd na bázi tohotu principu, pořádání různých sportovních kempů se také těší velké oblibě a úspěšnosti. Avšak narodit se do rodiny, která se rozhodla získat přednostní právo pro krátký život skrze nedostatek pohybu, nevyváženou stravu, rodinné hádky atd., to jste, tak trochu, dostali černého Petra.

Náš mozek je nastavený pro život v komunitě ani velké ani malé. Smysl našeho života je spjatý s naší prospěšností kmenu, ve kterém žijeme. Naše lidské potřeby lásky, ochrany, fyzického kontaktu atd. jsou nezbytnou součástí našeho vývoje a pokusíme se pro jejich získání učinit maximum. Proto pochopit, jak funguje náš kmen (společnost) a jak mu být užitečný, je součástí zdravého rozvoje mozku. Pokud je náš kmen šťastný, jsme i my šťastní....tak jaký je ten váš kmen? Okruh blízkých? Ne nadarmo se říká - miluj svou rodinu, ale vybírej si své přátelé.    

 

THE POWER OF STORY

Než jsme začali dřepět ve školních lavicích a drtit kalkulačky, náš nejoblíbenější způsob předávání informací byl založen na vyprávění příběhů, pokud možno v noci u ohně s nějakou baštou. Příběhy, které nebyly vždy úplně pravdivé, měly i tak velký vliv na budování naší představivosti i schopnosti se učit novým dovednostem. Vyprávění příběhů, které je staré jak lidstvo samo, většinou připadlo na hlavu šamana nebo starých lidí, kteří tímto způsobem byli pro ostatní členy komunity takovou lidskou wikipédií. Příběhy jsou mocné, jelikož při jejich poslechu probíhá takzvaná vnitřní vizualizace, která vyplavuje do krve spoustu hormonů a aktivuje nervová spojení, jako by jsme ten příběh prožívali současně s vypravěčem. Naše představivost dokresluje zbytek informací, náš tep se zrychluje.....co na tom záleží, že ne vše je pravdivé, v tu danou chvilku to prožíváme, jako by šlo o život.

Bohužel i tato vyprávění mohou být zneužívaná (náboženství, politika) a proto je nutné si uvědomit, jaké příběhy vlastně vypravíme, jelikož ač nevinné mohou se zdát, v těle citlivého člověka mohou rozpoutat peklo a hrůzu. Jako vypravěč nesete tak svoji zodpovědnost .

Jaké příběhy vyprávíte druhým?

Jsou vaše příběhy založené na vyvolání negativní reakce: děs a běs + zastrašování,  a nebo pozitivní reakci: je na čase učinit změnu k lepšímu, já to zvládnu?  

 

PLAY

Hraní si je jedna z těch evolučních vlastností člověka, kterou potřebujeme k vlastnímu rozvoji navzdory její energetické náročnosti. Copak to snad jde, nehrát si? Hra nám umožňuje neuvěřitelné množství pohybových možností, které by jinak nešlo do stejné míry rozvinout jiným způsobem. Pokud chcete rozvíjet mozková spojení, připravit se na téměř nepředvídatelné, tak hře se nic nevyrovná, i hra však má svá pravidla, a tak se její účastnici neustále pohybují na hranici dodržování pravidel a anarchie, což je jeden z důvodů, proč je to tak návykové. Nehrají si jenom lidé, ale i ostatní zvířata a tak je jednoduché zpozorovat pravidla jimiž se všichni hráči řídí tak, aby zábava mohla pokračovat co nejdéle a aby to bylo co nejpřínosnější pro všechny:

 • Na začátku se podepisuje (hůlkovým písmem) smlouva :) jež říká, že od teď až do konce je vše hra a nic není provedené se zlým úmyslem.
 • Hráči se seznámí, představí, otestují svoje schopnosti.
 • Náročnost se zvyšuje tak, aby se zabránilo nudě, ale zase aby to nebylo příliš náročné tak, aby hra předčasně skončila.
 • Pokud je jeden hráč mnohem silnější, tak si sám stanoví handicap, aby si obě strany užily prima zábavu.
 • V momentě, když jsou oba hráči vyčerpaní, hra končí a každý putuje za svými povinnostmi.

 

Všeobecně platí - pokavaď si z povinností lze učinit hru a zábavu, tak časem vybudujete svoji kapacitu pro rozmanitost i náročnost bez toho, aby vám to přišlo jako práce a život bude o trochu barevnější.

 

No, kdo by si místo práce nechtěl hrát???

 

Samozřejmě, tohle byl jen výběr z témat, které jsme probírali a co jsem si v tom zaujetí stačil poznamenat. Zároveň, že kurz probíhal v prostorách Regents Parku, tak jsme se samozřejmě i vyblbli venku na trávě, a k úžasu všech kafe sajících Angličanů, jsme si hráli na samuraje, planety, basketbalisty, opilce a záchranáře, i slepé žabáky atd.

Určitě se za Frankem v budoucnu ještě podívám, kdo ví, třeba se i k němu přidám jako instruktor, jelikož jeho myšlení i učení lze jen stěží pochopit/napodobit na poprvé, a zároveň jeho poslání je dnes více, než kdy předtím potřeba dostat do všech koutů světa, než za svoji blbost zaplatíme životem, a ten svět, jež nás stvořil a jehož jsme důležitou součástí, nenávratně ztratíme.

Jiri over and out.....

Frank Forencich - Exuberant Animal - Human Predicament (Česky hezky)

 

EXUBERANT ANIMAL - HUMAN PREDICAMENT

London Regents Park (Květen 2016) 

Část I.

 

Pokud jste nikdy neslyšeli o Frankovi Forencichovi (dále jen FF) a jeho práci/poslání, nejspíš ani nevíte, že se něco, jako jeho workshop pořádal, jelikož tento člověk patří mezi ty skromné učitele, které si musíte vyhledat sami, než aby se on cpal do vašeho povědomí.  Jeho knihy "Change your body, change the world", "Exuberant Animal", "Beautiful Practice", "Stresscraft" a "Playbook" jsou především úvahy, trochu i manuály, jak přežít v moderním světě v těle, které je sice statisíce let staré, ale neuzpůsobené na hektický život v betonové džungli. 

Tento workshop se měl už konat před rokem, ale FF si musel nejdříve projít humorně ironickým osudem, který mu poslal rakovinu do životní dráhy. Jak už bývá u někoho, kdo žije pro poznání svého těla, pohybu i smyslu života, zvykem, hned se v tom našel dobrý námět na to, prozkoumat reakce a adaptace organismu na tuto zákeřnou nemoc, a udělat si z toho výzkumný projekt. Naštěstí Frank svůj souboj vyhrál a zdá se, že tato skutečnost ho spíše nakopla, než obrala o nadšení a tak, jestli budu jednou starý, tak bych chtěl mít tolik nadšení a energie, jako on. A tak jsem si zamluvil letenku a hurá směrem Anglie, za pokusem dostat si do hlavy tohoto zdravě šíleného nadšence.

Tohle byl dvou denní workshop a nebudu předstírat, že jsem tam jel vše pochopit, můj cíl byl spíše načichnout k této tématice a pokusit se o její předání lidem v Čechách, jelikož naše země ještě není na radaru těchto učitelů dostatečně viditelná ......tak dost řečí, jdeme na to, co se událo, teda pokud nebudete odrazeni rozsahem toho článku a nutností přemýšlet nad jeho slovy.

Formát FF učení byla vždy hodina učení na určité téma, 10 min.  pauza a 45 min. prakticko-fyzického cvičení (hry + pohyb).  Co k tomu dodat? Jen to, že tohle funguje na jedničku a tělo i hlava tak neusíná únavou. Kéž by se tento formát učení, který se obdobně používá i ve skandinávských zemích, zavedl i v Čechách, možná by pak naše děti, ale i mládež, měly nejen inteligentní mysl, ale i tělo. Já vás nebudu trápit slovy o cvičení, ale tu teorii si neodpustím.

 

Crisis Of Context

První téma, které jsme řešili, bylo "Crisis of context" jinak řečeno - důsledky toho, když chceme nahrát do pravěkého těla software moderního života a očekáváme 100% kompatibilitu. Moderní způsob života, jak si ho dnes užíváme, je vykoupen za drahou cenu, ať už se bavíme o:

- Cyklech dne a noci, absolutní tmě a hvězdné obloze, které vymizeli z našeho prostředí.

- Čas, který trávíme uvnitř a venku, a s ním sloučený typ pohybů/návyků.

- Psychický dopad přesunu z malých vesnic a kmenů do velkoměsta.

- Posedlost vzhledem těla a zrcadla na každém kroku.

- Nedostatek fyzického kontaktu od ostatních lidí a život v izolaci.

 

Paleo Era

Druhé téma bylo "Paleo Éra" období. Jak vypadalo prostředí, ze kterého jsme se vyvinuli? Co bylo důležitější - fyzická zdatnost nebo chytrost a znalost svého okolí/prostředí? Byli jsme opravdu lovci, co vládli svému prostředí, a nebo jsme byli lovená zvěř?

Romantická představa o životě v tomto prostředí versus realita, spojenectví a přežití těch nejchytřejších + vyhynutí těch, jež chybují, bylo na denním pořádku. Pohyb i druh diety byl určen prostředím i ročním obdobím, ne podle toho, na co měl člověk zrovna chuť, nebo ke které dietní víře se přikláněl.

 

Functional Training

Třetí téma byl Funkční trénink.....jméno, jež je dnes na 1000x zneužívané. Frankova odvážná definice funkčního tréninku je pohyb:

-  jež zapojuje několik kloubních spojení najednou

- ve všech rovinách (Frontal, Sagital, Transverse)

- co stimuluje nervový systém svou rozmanitostí

- co má všestranné založení

- co má využití v každodenním životě

 

Dále jsme rozebírali definici S.A.I.D. (Specific Adaptation to Imposed Demands) principu a jeho nepochopení současnou trenérskou komunitou skrze:

-  případy, jako komické výsledky keňských běžců v běžkařském lyžování, nebo proficyklistů v maratonském závodění

- ztrátu propriocepce skrze vrstvy oblečení, izolované cvičení jednotlivce a jednotvárné sterilní prostředí.

- ztrátu flexibility těla a nutnost vyměnit protahování za natahování

 

Practical Neuroscience

Čtvrté téma byla "Praktická neuro-věda".  Tato část byla o nepochopení nutnosti opakování dovedností a zneužívání slova talent, na úkor kvalitní práce a disciplíny. Každý moment našeho života i tréninku, je jedno opakování za opakováním za opakováním. Když zlepšíme naše soustředění a kvalitu provedeného opakování, příště bude výsledek o kousek lepší. Pokud však přestaneme procvičovat nebo polevíme v kvalitě za účelem uspěchaného rozvoje, budeme nuceni nést následky tohoto chování, nebo se budeme muset špatný návyk přeučit. Mozek je plastická struktura, která je neuvěřitelně adaptabilní, což je jeden z důvodů, proč i lidé se závažným poraněním části mozku jsou schopni využít/přesunout tuto mozkovou funkci do části jiné. Zdraví mozku a jeho fungování je úzce spjaté s fyzickou námahou a fungováním těla, i proto dostatečný pohyb není jen jedna z možností, jak rozvíjet inteligenci, ale absolutní nutnost v každém věku - ve stručnosti "zdraví je dovednost, něco, co se lze naučit. Každý moment našeho života je jedno opakovaní, jedna dovednost...TAK TO NEFLÁKEJTE."

 

Posledním tématem sobotního dne byl STRESSSSSSS...........

V dnešní době se zdá být vše vystresované a samozřejmě i na tento problém máme magické pilulky. Avšak stres byl, a vždy bude, součástí našeho života a rozhodně to není něco negativního, pokud dávka a schopnost organismu se s ní vyrovnat je v rovnováze, tak stres je naopak přínosný a žádoucí.....It is the dose that makes the poison. Takže místo toho, aby jsme se učili dávkovat stres a pochopili, jak se s ním vyrovnávat, tak se mu chceme vyhnout....typické vyhýbaní se problému. I tady platí pravidlo procvičování dovedností a je potřeba se naučit rozpoznat signály chování organismu, který podléhá stresu, než se situace (bezvýznamně) vyhrotí. Vtipné je, že většina těchto situací existuje jen v naší hlavě a záleží na našem rozhodnutí, zda-li daný problém budeme vnímat jako hrozbu nebo výzvu. Někdy stres pramení i z naší věčné snahy naplnit očekávání druhých či být nejlepší tak, jak jsme k tomu odmalička vedeni. Já osobně nemám nic proti ambicím, ale málokdo začne s upřímným uvědoměním si "kdo je ta osoba v zrcadle?" a rozhodnutím ji nejdříve pochopit a přijmout takovou jaká je, než začne svou cestu za proměnou.

Bohužel ty nástroje, které nic nestojí a jsou lehce dostupné i účinné pro práci s životním stresem jsou ty, kterým se vyhýbáme. Pohyb, meditace, příroda, hudba, blízký kruh přátel - to vše je dostačující medicína na většinu problémů, ale má to háček - vyžaduje to čas a úsilí, a tak farmaceutické společnosti mohou nadále prosperovat z naší sladké nevědomosti i lenosti.

 

A tak nám uběhl první den ve společnosti člověka s úžasným všeobecným přehledem a praktickými poznatky,  který hledá řešení hádanky, jak lze ze současné krize moderního života vykouzlit něco stejně nutričně hodnotného, jako býval relativně přímočarý a instinktivně řízený život doby minulé, kde člověk, kmen i příroda, žili v harmonii.   

 

 

Příště část 2.

The Long Body Know-how

              

   

Červ(en) 2016 Metternichova výzva, Bioenergetics a co dál...

Nazdar (R)evolucionáři

- Pár řádků o tom co se chystá a kam míříme -

 

Červen je skoro za námi a událo se zase toho tolik, a to hlavní teprve přijde. Tak hezky postupňe.

04.06. Začátkem měsíce jsme se vydali na Metternichovu výzvu, kde jsme byli vyzkoušet svoji fyzičku na závodě u Lázní Kynžvart a výzva to skutečně byla. Nezapomenutelný zážitek, plný radosti, únavy, smíchu a dobrodružství - no posuďte sami. Jak už je u nás zvykem, pro ty, co nemají čas nebo odvahu, vše dokumentujeme. 

Pak jsme se soustředili na úspěšné zakončení lekcí v Libeňském Sokole, kde naše Pražská tlupa potila krev a slzy (radosti) během ranních rapidně vzrůstajících teplot a začali jsme s prací na dalším pohybově pobytovém kurzu, který se koná poslední víkend v srpnu  26.08. - 28.08.

11.06. - 12.06. jsem po třetí absolvoval Born To Run Coaching Course a pokud bude šance, tak se klidně rád vydám i po čtvrté, každopádně konečně jsem měl pocit, že už chápu jednotlivé koncepty této metodiky dostatečně do hloubky, abych mohl pomoci co nejvíce lidem. Opět jsme měli zajímavou skupinu i pokusné králíky (budoucí trenéry), kteří otestovali schopnosti učitelské i trenérské našeho velitele Lee Saxbyho. I když se formát tohoto kurzu trochu pozměnil, tak ty potřebné věci a jejich aplikace, zůstaly stejné, jen trocha té teorie dostala kopačky, což je škoda pro ty z nás, co se v tom tak rádi nimrají :)

 

17-19.06. Jsem se vydal do Lilleshal national sports centre pro trochu vzdělání, opět od Lesus (Lee Saxby), bratra Ježíše a hlavní rozum společnosti www.borntorun.com. Vše pro know-how o běhání, coachingu, pohybu i energii. Jako už je tradicí na těchto kurzech, vše, co je v rozporu s vědeckými výzkumy, je smeteno pod stůl a zastánci fám a mítů, utíkají pryč nejbližšími dveřmi. Bioenergetics bylo první kolo kurzu pro ty nadšence, co chtějí rozvíjet svoje vědomosti a soustředili jsme se na využití a hospodaření těla s energetickými rezervami a jak životní styl i dieta ovlivňuje jejich fungování. Cílem byla opět diagnostika a aplikace podle potřeb klientů tak, aby se vybudovaly pozitivní návyky, zlepšila výkonnost, ale především odolnost organismu. Lee, i jeho asistent Mick, byli schopni zjednodušit, pro nás smrtelníky, tohle náročné téma tak, abychom nepodléhali moderní vlně dietních trendů a mohli tak co nejlépe pomoci druhým. I když ty principy pro aplikaci těchto postupů jsou jednoduché, vysvětlit je a do hloubky pochopit, bude zřejmě vyžadovat ještě několik návštěv, takže obdobně, jako u coaching kurzu, tohle nebude jednoduché téma, ale proč by taky mělo být? Lidské tělo a způsob myšlení není nikdy snadné pochopit, natož změnit.  

Tak a zbytek června je ve znamení narození našeho (R)evolucionáře a odbojáře Tadeáška a přípravě na srpen, kde nás čeká další výzva, kterou bude maratón českým rájem a po něm již zmíněný přirozený pohyb + přirozený pobyt ve znamení práce se zemskou přitažlivostí a návratem do korun stromů a trochou teorie, jak z toho života vymáčknout to nejlepší.

 

 

Za nás všechny z (R)evolution Movement krásné léto, spoustu pohody, zážitků a pokud se nepotkáme v srpnu, tak v září rozjíždíme další kolo pohybových kurzů v Praze i Mladé Boleslavi.

- Jirka Kadeřábek

 

Movnat Prague Duben 2016

 

Návrat na místo činu 

Movnat myšlení bylo moje první setkání s realitou, že pohyb a cvičení nemusí existovat pouze v ohraničeném prostoru betonových zdí, anebo mít přičleněný specifický čas. V té době jsem pochytil pouze část toho, o čem tahle filozofie je, jelikož jsem se ocitnul v cizích vodách, kde bylo těžké vidět souvislosti. Moje přemyšlení bylo tehdy velice limitované a příliš ovlivněné tím, co propaguje fitness komunita nebo školství, abych si obzvlášť cenil toho, co mi přistálo ve dlaních.

Naštěstí moje touha, a částečně zoufalost, najít způsob, jak si udržet svobodu pohybu, pevné zdraví, bez nutnosti cvičebních strojů, členství v klubech, věčné posedlosti po vzhledu atd. byla mnohem silnější. Skrze Level 1 workshop v Londýně, se mi pootevřely dveře do světa, který mi obrátil život naruby. Přinutilo mne to vrátit se na cestu, po které jsem toužil jít již jako dítě, v době, kdy jsem měl víc nadšení než talentu a limitace těla skrze vrozené genetické předurčení mi dávalo smysl asi jako teorie relativity.

Když jsem v březnu objevil, že se v Praze bude chystat workshop, neváhal jsem a nabídl svoji pomoc.  Jerome (Movnat Team Instructor), jak se ukázalo, neváhal přijmout nejen pomoc moji, ale i mé drahé polovičky, co nás fotila na každém kroku, a sama absolvovala Level 1 za časů, když o tuto metodiku nebyl skoro zájem. A tak jsme se v polovině dubna vypravili společně do Prahy připomenout si, co bylo to, co nás na tomto cvičení tak uchvátilo.

Páteční setkání bylo pouze pro účastníky certifikačního kurzu a možnost poznat se navzájem. Pro mne to byla první možnost setkat se osobně s Jeromem, kterého, jak už to v této době je běžné, jsem znal pouze přes Facebook. Po krátké domluvě jsme si ujasnili, jakou roli mám sehrát během tohoto víkendu a bylo na čase začít.

Pro budoucí trenéry byl pátek ideální možnost v klidu si popovídat a pochopit Movnat metodiku a její principy. Tohle byla vítaná změna (z mého pohledu), jelikož já jsem tuhle možnost tenkrát neměl a vše si musel nastudovat a vyzkoumat sám. Krátké 3 hodiny povídání na pastvinách Karlova Náměstí utekly jako voda a víkend cvičení byl před námi.

 

Sobota byla hlavně ve znamení lokomočních dovedností (plazení, chůze, skákání, vyvažování atd.) a možnost seznámit se s zbytkem účastníku kurzu, kteří toužili naučit se základním pohybovým dovednostem. Jestli je někdo na pochybách, že žijeme v 'globálním světě', tak by byl asi překvapen, že z Čech nás tam byla jen hrstka (jinak Itálie, Norsko, Irsko, Chorvatsko, Slovensko, Rakousko). To však většinou bývá přínos, jelikož každý přinese něco ze své kultury a zkušenosti ze svého sportu či pohybového umění, a můžeme se učit všichni od všech. Co člověk, to unikátní příběh, i když to většinou bylo spojené se zraněním a uvědoměním si, jak současný sportovně-soutěživě založený program výchovy - dětí i dospělých - nebo moderní život, není to, na co jsme stavěni. Nutnost uchovat si širší škálu pohybových možností není jen otázka zvýšení celkové výkonnosti, ale i prodloužení životního elánu do stáří. Věkový průměr účastníků byl spíše ve vyšších číslech (30+), fáze života, kdy o sobě dávají vědět chyby a špatné návyky z minulosti. Jinak řečeno, každý bolel jinak, ale nikdo nebrečel a všichni chápali, že nikdy není pozdě změnit to k lepšímu. Také bylo evidentní, kdo pochopil princip Movnat filozofie, kdo má zálibu v kvalitě pohybu, kdo se to snaží urvat silou, kdo je schopný pracovat samostatně i ve skupině. Ranní i odpolední část byla zakončená combem (kombinace movnat dovedností ve stylu kruhového cvičení pro zlepšení kondice) a účastníci certifikace měli před sebou ještě první praktickou zkoušku. Já měl půl skupiny a Jerome druhou. Každý účastník měl 6 minut na výuku mini lekce založené na dovednostech, které jsme jim určili na základě toho, co jim, podle nás, za celý den šlo nejhůře. Hlavním kritériem Levelu 1 byl budoucí trenérský potenciál, (schopnost ukázat, vysvětlit, poslouchat, reagovat) jelikož tohle není cvičení + metodika co člověk rozlouskne za jeden víkend.

V neděli ráno nám všem chvíli trvalo, než se tělo i hlava probrala, a tak se začalo zlehka při zemi. Po dokončení písemného testu a příjezdu zbytku účastníků praktické části, jsme se posilnění ranní kávou vrhli na druhou část. Zahřátí v sedě, dřepu, na všech čtyřech, na zádech atd. někdo by to nazval rehabilitační cvičení, pro nás to bylo příjemně intenzivní probuzení. Tentokrát byli na pořadí manipulační dovednosti (házení, chytání, zvedání, přenášení) a zbytek lokomočních dovedností, co jsme nestihli v sobotu. Opět zbyl i čas si do programu zařadit 2 comba a závěr patřil druhé praktické zkoušce a předání certifikací trenérům, jež splnili Movnat kritéria a najednou bylo konec.

 

Úleva, únava, radost a zároveň zklamání, že už je po všem.

 

Já jsem opět dělal, co bylo potřeba a dostal i důvěru učit pár technik v roli instruktora, za což jsem byl vděčný. I když fyzicky nejsem ještě v takové kondici, abych jako Jerome absolvoval Level 3 a mohl se zařadit do Movnat Team Instruktorů, rozhodně mne tato myšlenka neopustila, právě naopak. Trochu jsem si jel ujasnit, co pro mne Movnat znamená a jestli chci udělat další krok, který bude ten nejtěžší jak fyzicky, finančně i časově.

Život je pestrý a vše, co se nabízí za jeden lidský život stihnout nelze. I když je teď moderní v pohybové komunitě dělat z Ido Portala Jéžíše, tak pro mne Movnat metodika dáva smysl víc,  jak jakýkoliv jiný systém a tak má cesta ještě nekončí….spíš opět začíná.

Je nutno podotknout, že jsme měli fakt kliku. Počasí se umoudřilo a venku bylo sucho a skoro slunečno, takže jsme mohli řádit na trávě, místo toho být zavřený v katakombách Crossfit Praha (kde se kurz pořádal) po většinu času. Tento víkend mi také podstrčil pár nápadů pro naše pobytové zájezdy. Můj první Movnat kurz byl trochu stres a trochu zábava, ale teď jsem si to konečně naplno užil. Zároveň bylo prima mít možnost sledovat a vnímat, jak ostatní objevují svoji zapomenutou radost z přirozeného pohybu.

…..to lidské nadšení je silně nakažlivé.

Pozor, ať to nechytnete!

 

Posuďte sami ….

Pavlína pro vás nafotila každý okamžik. Třeba tak lépe pochopíte, proč a jak cvičit a přidáte se ke komunitě, která kráčí správným směrem, i když proti proudu současné doby.

 

 

          

Budování pohybového centra XX.

Video Novinky

04/04/2016

 

Události posledního týdne i konec video novinek + spuštění nového projektu a jiné řeči a drby:

 

 

 

1) Otevřená zpověď amatérského běžce II.

 • Jak mne rozesmál místní závod Běh Štěpánkou - ročník 83.
 • Setkání s ženskou verzí YODY
 • Proč běhání s mobilem není nejlepší způsob, jak měřit výkonnost
 • Jak nebrat život vážně

 

 

 

2) Mailchimp

Rozhodli jsme se obnovit náš textový zpravodaj a vyměnit video novinky za formát psaný. Pro ty z vás, kteří chtějí zůstat obeznámeni s tím co tady kutíme, je potřeba vyplnit náš sběrník informací. Pokud je vám z toho smutno a naše tváře vám budou chybět, tak nám napište srdce rvoucí email a mi se třeba necháme přemluvit k pokračování video novinek. Jinak nás uvidíte více cvičit a méně mluvit.

 

* Formulář PŘIDEJTE SE K (R)EVOLUCI najdete na úvodní stránce dole.

 

 

3) Evolution Festival

Záznam přednášky z evolution festivalu, kde se debatovalo nad nohami, chůzí, pohybem, technikou, bosými botami a zmršeností chodidel.....vtipně i naučně, tak jak jsme v (r)evolution movement zvyklí. 

 

 

4) Výzva III. (Duben 24.)

Neofficiálně dobrodružný běh Černý most - Brodce. Maratónové dobrodružství, které bude plné neznáma, krásné přírody a bloudění. Jen blázen by se (ne)přidal.

 

 

 

Příště vás čeká:

 

- Revolmove Ep. 1 -

Méně slov a více pohybu (kdykoliv a kdekoliv).

 

 

Zfackován Realitou

Sporttester Polar Příběh

- 2 měsíce běhání a jeden závod -

co z toho plyne???

 

"Proč se trápíš, vždyť ty máš být trenér a né atlet?" Tak asi proto, že se ještě necítím tak starý, abych hledal výmluvy, necítil potřebu otestovat své limity nebo nakopat někomu zadek. Jestli něco nemám rád, tak je to být průměrný. Navíc, jak mohu někoho učit něco, co jsem sám nezažil a nevyzkoušel, ať už to na papíře vypadá sebevíc věrohodně? Je na čase skoncovat s tou romantickou představou přípravy na závody a vyměnit mystické snění o ladném běhu, za poctivou dřinu. Jen tak zjistím, jak na tom opravdu jsem.

Moje technika ještě není skvělá a určitě je to něco, co budu nadále zlepšovat, ale bohužel už nečekám žádný překvapivý posun vpřed. Co pomůže, bude trochu zhubnout, abych ubral dřinu svalům, ztížil nálož na chodidla a využil tu elastickou energii pro delší krok. Chodidla taky ještě nemají tvar a funkci podle mých představ, ale na tom se už pár let pracuje a to bohužel bude ještě chvíli trvat. Jinak je na čase pracovat s tím, co mi příroda nadělila. Krátké nohy, velkou hlavu, dobrou kapacitu plic a nadšení pro pohyb. Něco dobré pro běh, něco né, ale o tom tento rok není. 2016 je cesta za poznáním v čem se najdu, co mne baví, ověření Born To Run metodiky v praxi, zda-li jsem stvořen k běhu a stanovit odrazovou metu pro další dobrodružství.

Tak proč tak smutně?

Za týden mne čeká závod na 8.4km, který mi nehraje do karet a realita je, že se mnou konkurence zamete podlahu. Asi se to dalo čekat. Moje příprava je trochu experimentální, běhat rychle není můj dar, ale hlavně zvyšování kapacity asi nebude tak rychlý proces, jak jsem si představoval.

Jak mi Polar zkazil den víc, než krupobití a déšť?

Loňský čas závodu odpovídá tempu okolo 15km/h, což v současné formě zvládnu udržet pouze po 2km vzdálenost. Když tempo snížím na 13.5km/h, tak už nemám sebevražedně infarktové myšlenky, každopádně ani tohle tempo ještě nezvládám vytrvalostně po celou vzdálenost....takže, moje současné závodní tempo je okolo 12.2 km/h.

To je zlepšení z původního průměru 10.5 km/h z poloviny ledna tohoto roku - slušný posun, ale jelikož moje svalová skladba je převážně vytrvalostního charakteru, tak v momentě, kdy začnu zrychlovat a čerpat kapacitu z vyšších sfér, tak vyhořím brzy, jak sirka a chtě nechtě, nohy zpomalí na mých dieslovo-mašinkových12 km/h.

Za týden tohle asi nezměním, i když jsou podmínky, které mi mohou hrát do karet (vše legální :)), tak tento závod bude o pokoře. Tohle není vstup, který jsem si na domácí půdě představoval, ale jak se říká: "jak sis tu postel ustlal, tak se v ní vyspíš."

 Co dál?

Je na čase navýšit objem i kapacitu od spod nahoru, a zařadit každý třetí trénink rychlostně-silový běh do přípravy, ať tělo i hlava ví, s čím se setká, když tahle potvora vystrčí rohy. Nemá cenu dělat ze sebe sprintera, ani kulturistu - tam mi pšenka nepokvete. Takže, za další 2 měsíce, když se mi podaří zvýšit kapacitu na pohodlný 'mašinkový' běh při tempu 13 km/h, tak to by byl slušný pokrok. Jak se tohle řádění promítne do mého pohybového učení i tréninku a jak to bude s regenerací, to je ve hvězdách. Naštěstí, živá voda nám proudí kousek za barákem a zatím mě nezklamala.

Nezbývá než říci díky osude za další facku ve stylu: člověk se učí celý život, každý den, a teorie i praxe mají obě přínos, ale čísla nelžou. 

Budování Pohybového centra XIX.

Video novinky

28/03/2016

 

Krásné pomlázkové odpoledne, přátelé. Přinášíme vám velikonoční nadílku s novinkami. Tak hody hody doprovody, jdeme na to...

 

 

1) Výzva II. - Běh Štěpánkou

Už je to skoro tu a trénink na superrychlých 8,4km se začíná krátit. S kým se potká Jiří na startu? Již tuto sobotu 2.4.2016 v 9:00 park Štěpánka Mladá Boleslav.

 

2) Pobyt + Čtvrtletní kurz

Vše je v běhu, nejen Jíra...přípravy na (r)evoluční přirozený pobyt v Jizerských horách je v plném proudu. Ladíme program, jídelníček, umístění na pokojích a posíláme kouřové signály božstvu, aby nám nadělilo dobré počasí. Nic proti blátu a kalužím, ale na suchu to půjde o dost lépe.

Na čtvrtletní kurz je ještě volné místo, tak kdo váhá, ať to neprošvihne. Přihlásit se stále můžete zde.

 

 

3) (R)evoluce pro Sportovní kluby

V (R)evolution Movement milujeme sport, ale ne daň, kterou sportovci platí za jednotvárnost své aktivity, nebo také nedostatečnou vyváženost soutěživosti a hravosti, která má za následky pouze dočasný zájem o pohyb...

Tréninky ať už fotbalistů, florbalistů, sportovců - nezáleží na odvětví, ale na tom, zda chcete dát svým svěřencům nejen do těla, ale také dávku hravosti, pružnosti či soutěživosti.

 

Přidejte se k (R)evoluci

 

Pochopte podstatu vyvážené tělesné přípravy, zlepšete výkonnost a předcházejte zranění. 

 

 

PŘÍŠTĚ VÁS ČEKÁ

 

--- TOP SECRET ---

 

St.George's Marathon

Praha - Brodce

 

 

Budování Pohybového centra XVIII.

Video novinky

21/03/2016

 

Je tu nové pondělí, které přináší nové zprávy ze světa Pohybového centra v Mladé Boleslavi. Byl to velmi hektický a náročný týden, doslova ve znamení Evolutionu :-) Více se od nás dozvíte z videonovinek.

 

 

1) Evolution Festival v Praze

Celý pátek, sobotu a neděli, jsme byli na výstavě Evolution, která byla zaměřena na alternativní životní přístup. Stánek jsme sdíleli s přáteli z Pathikshoes.cz, kteří vyrábí bosé boty. 

V neděli jsme také měli přednášku, která byla určena všem, kdo se chtěl vymanit z bolesti chodidel a nejen těch, chtěl se dovědět více o bosé obuvi a také o přirozeném pohybu. 

 

2) Přirozený pohyb + přirozený pobyt

Přidejte se k historicky naší první Pohybové (r)evoluci, která se bude konat na místě plné krás - v Jizerských horách.  Bližší informace naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz.

 

 

 

3) Den otevřených dveří

...skoro ťuká na dveře. Již 25/03/2016 se můžete dostavit na den otevřených dveří. Tentokrát to bude hodně o vás - o tom, co vás hlavně zajímá, co byste rádi vyzkoušeli a hlavně o cvičení. Je to výjimečná příležitost pro ty z vás, kteří váhají se registrovat na čtvrtletní kurz. Bude to jízda!

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET NÁŠ PŘÍSTUP A SKRZE POHYB OBJEVTE SAMI SEBE.

PŘIDEJTE SE K (R)EVOLUCI

 

 

PŘÍŠTĚ VÁS ČEKÁ:

 

- (R)evoluce pro Sportovní kluby -

- Výzva II. - Běh Štěpánkou -

 

 

 

Budování Pohybového Centra XVII.

Video Novinky

14/03/2016

Ani tentokrát jsme se neflákali a vyrazili jsme do světa poznat lépe, jak být prospěšný České běžecké komunitě. Chcete vědět více, tak se ponořte do našich zpráv:

1) Borecký 1/2 Maratón

První výzva pro 2016

- Hotovo-

 

Naše fotky, dojmy, zážitky a postřehy ze zákulisí českého běžeckého prostředí. Nabijte si mísu popcornem a vítejte u první episody "Otevřená zpověď amatérského běžce.

2) Běh Štěpánkou

- Výzva č.2 -

Začněte tuňit své motory tohle bude fofr - 8.4km krásným prostředím Štěpánky. Kdo udýchá tuhle zběsilou jízdu? Loňský čas byl kolem 32 min. Za 3 týdny se ukáže zda-li jsme konkurence schopný nebo jenom šíleně nadšený......i tak tohle je domácí prostředí, tak si to nenechte ujít/uběhnout. Více informací na našich stránkách příští týden.   

 

A co vás čeká příště:

- (R)M na Evolution Festivalu Praha -

Jedeme podpořit bosou obuv, podělit se o vědomosti výuky pohybové a poznat nové lidi.

Máte cestu kolem ?

Oči na špičkách (R)evolution Movement bude řádit.  

 

Pořád máte možnost stát se součástí (R)evoluce v Ml. Boleslavi:

Budování Pohybového Centra XVI.

Video Novinky 07/03/2016

 

Poslední zprávy ze základny v Mladé Boleslavi o tom, jak spolu měníme svět k lepšímu a bojujeme proti lenosti:

 

 

1)      Den otevřených dveří

25/03/2016 17:30 – 19:15 Možnost pro potenciální zájemce o pravidelné cvičení stát se součástí odboje (R)evolution Movement:

 

- Kde společně získáváme zpět rozsah pohybu, obnovujeme vnímání a objevuje radost v pohybu.

- Kde formou hry i soustředěného úsilí nastartujeme návrat směrem k všestrannosti a pocitu svobody.

- Kde učíme techniku, prevenci zranění a překonáváme strach z neznáma.   

 

Přijďte si vyzkoušet náš přístup a skrze pohyb objevte sami sebe. Přidejte se k (R)evoluci:

 

 

 

2)      Global Real Projekt

Úvodní upoutávka spolupráce nadšenců z celého světa, kteří stejně jako mi, byli inspirováni talkshow London REAL. Sdílení příběhů mimořádných lidí, co skrze své osobní zkušenosti nás učí jak žít život bez hranic. Kdo nás najde dostane zázvorový bonbón ????

 

 

Příště vás čeká:

        Revolmove Ep 1.

      Borecký Půlmaraton foto/video záznam

Budování Pohybového centra XV.

Jsme tu opět, přátelé, s novinkami za poslední týden. Udělejte si pohodlí, jde se na to.

(video)


1) Čtvrtletní kurzy - jak to s nimi je?

Máme pro vás již nachystané termíny pro čtvrtletní kurzy jak v Mladé Boleslavi, tak i v Praze. Možnost přihlásit se můžete přes webové stránky či přímý link níže. POZOR, shlédněte naše video, došlo k nepatrným změnám, tak ať nejste překvapení :-)2)  GLOBAL REAL projekt = No (REAL) Name

Stali jsme se součástí světové show, která nalezla inspiraci u London REAL - Svět (ne)obyčejných lidí z celého světa.  

 

 3) Flexibilita? Více o ní a proč o vás.

Čtvrteční hodiny Flexibilita a rozsah pohybu jsou otevřené a je to právě to, co všichni potřebujeme nejvíce. Proč? Odpověď najdete ve video-novinkách.

 

 

 

PŘÍŠTĚ VÁS ČEKÁ:

* Revolmove Ep. 1

* Den Otevřených Dveří (Březen 2016)

Budování Pohybového centra XIV.

Je pondělí a my vám přinášíme další (video)novinky z Pohybového centra. Tak jdeme na to!

 


Cesta z města - Projekt (R)M a Floorball Kladno spolupráce

Naivně jsme se domnívali, že náctiletí sportovci budou pružní a pohybově nezkažení. Fotogalerie vám napoví, jaká je skutečnost.

Je čas, věnovat jim čas!

 

Flexibilita a rozsah pohybu, je tu!

Flexibilita je základní prvek techniky pohybu i kvality života

Je to konečně tu, online booking systém je v provozu na tuto čtvrteční otevřenou lekci. První hodina proběhne již tento čtvrtek 25.2.2016. Lekce probíhají vždy od 17:45 - 19:15

Zarezervovat se můžete z výše daného tlačítka.

 

 

PŘÍŠTĚ VÁS ČEKÁ:

- Záznam z historicky první lekce Flexibilita a rozsah pohybu

- GLOBAL REAL projekt!

- NOVÉ termíny pro čtvrtletní kurz MLADÁ BOLESLAV

Budování Pohybového centra XIII.

Týden utekl jako voda a my vám přinášíme žhavé novinky ze světa (R)EVOLUTION MOVEMENTu. Co tedy dnes servírujeme: 

"NO NAME SHOW " - Pavlína pro vás udělala rozhovor s neobyčejným běžcem Pavlem Sedlákem, který má na kontě nespočet uběhnutých kilometrů. 

První letošní - běžecká - výzva : Borecký půlmaraton 12.03.2016 - crossový závod, který byste neměli zaspat. Přidejte se k nám, poběžíme jako tým :-)

 

PŘÍŠTĚ VÁS ČEKÁ:

- Cesta z města - Projekt (R)M a Floorball Kladno spolupráce

- Spouštíme otevřené lekce Flexibilita a rozsah pohybu

čtvrtek 17:45 - 19:15.

 

Budování Pohybového Centra XII.

Budování Pohybového Centra XII.

Hledání z(a)tracena

 

Krásné pondělí, lidičky - je tu souhrn (video) zpráv, které otřesou světem. Tak skočíme do toho po hlavě:

 

Vyváženost úsilí a úsměvů 1:1???

Seznámení s metodikou (R)evolution Movement formou hry - to je Otevřená Sobotní Lekce Pohybové hry, která je určena pro všechny co:

 •  pochybují, že pohyb může být zábava,
 •  chtějí prozkoumat svobodu a volnost,
 •  milují rozmanitost a možnosti,
 •  potřebuji vyvážit svůj pohyb i život špetkou všestrannosti,
 •  chtějí začít víkend aktivně a s humorem.

 

Hledání Ztracena - Výzvy k pohybu 2016

Hledáte hranice svých současných fyzických i psychických přesvědčení?

Chcete poznat Čechy trochu jinak?

 

Přidáte se k (r)evoluci?

 

Pojeďte, spolu s námi, poměřit se se sebou samým. Tohle není o rychlosti, vzdálenosti nebo egu, ale o hledání ztracena - Důvodu, proč vlastně cvičíme.

Všichni jsme silní, jen každý trochu jinak. Všichni jsme schopni stát se lepší verzí sebe sama, ale pokud si nestanovíme určitý cíl, tak naše příprava bude bez šťávy a hlubšího významu. Stanovit si cíl, přijmout výzvu neznámého, vypracovat plán - to není jen způsob, jak cvičit, ale i dovednost pro úspěch v životě.

Přihlásit se na závod je první a podstatný krok jak říct, sami sobě i druhým, "jdu do toho a myslím to vážně". Žvanit dnes umí kde kdo, ale s činy je to horší.

Kdo se tedy přidá???       

 

 

Příště vás čeká:

 

No Name Video Interview - Episoda 2

„Najdi si svou cestu“

Pavel Sedlák

- Ultramaraton, Spartathlon, vytrvalost, rostlinná strava, rodina a běhání pro radost.

Budování Pohybového Centra XI.

Budování Pohybového Centra XI.

„No Name“ – Video Interview 

 

Jsme tu - opět - s posledním žhavým materiálem. Přímo z naší pece odboje proti lenosti a slabosti. Dnes vám představíme projekt „No Name“, který vám otevře dveře do světa hledání pravdy, kapacity těla a mysli. Představíme vám mimořádné lidi, kteří posouvají hranice - fyzické a psychické - v cestě za poznáním i uznáním. Dále nakousneme přípravu na novou otevřenou lekci „Flexibilita a rozsah pohybu“ (již od 25.02.16), to vše a více v dnešním video vstupu. Tak se připoutejte, a jde se na to:

 

 

Nabijte si misku popcornem, připravte si poznámkový noťas na moudra, a šplhejte s námi do světa provazového. Náš první host – první episoda – Mistr České Republiky ve šplhu

 

- Štěpán Muchka – „Lano je kámoš.“

 

( *Omlouváme se za zhoršenou kvalitu zvuku – selhala technika.)

 

 

 

Příště vás čeká:

První Otevřená Sobotní Lekce – Pohybové hry (obrázky + informace)

Hledání ztracena – Výzvy k pohybu 2016

 

Budování pohybového centra X.

Ve stopách hominidů

Je tu začátek nového týdne a to znamená - shrnutí novinek ze světa Pohybového centra (R)EVOLUTION MOVEMENT. Poslední týden byl ve znamení návratu na planiny savany a v našich prostorách se konalo pěkné zvěrstvo, ale o tom už více v dnešním vstupu Jirky a Pavlíny:

 


Novinky uplynulého týdne:

 

    Video záznam zimní přípravy tréninku fotbalistů FC Rejšice 

I dvě minuty plazení mohou být peklem pro fotbalisty ve skvělé kondici.

 

1) záznam toho, jak probíhal (tý)den otevřených dveří pro ty z vás, co se (ne)dostavili

(Tý)den otevřených dveří utekl jako voda. Děkujeme všem za jejich účast a pozitivní odezvu.

 

2) na našich webových stránkách je již v provozu záložka „otázky a odpovědi“

 3) ještě něco nakonec - máme pro vás překvapení! budeme rozdávat dárky - dárek dostanou ti z vás, kteří 100% splní docházku čtvrtletního kurzu a to v podobě slevy na ten další. to tedy znamená možnost ušetřit 450,- Kč. A aby to stálo za to, na konci každého kurzu půjdou všichni, jenž splnili, do losování o diagnostiku chodidel a výuku přirozené chůze.

 

Příště vás čeká a nemine:

- "No Name" Video interview s mimořádnými lidmi, o kterých stojí za to vědět.

- Otevřené lekce „flexibilita a rozsah pohybu“.

Budování Pohybové Centra IX.

V novém kabátě (Video Zprávy)

 

Opět vás zdravíme po týdnu, který - aspoň nám - utekl jako sklouznutí před vchodovou brankou. Je toho očekávaně celkem dost, co je nového a co by vám nemělo uniknout, proto jsme se rozhodli pro změnu - celý pondělní 'novinovník' pro vás převlečeme do videoblogu. Myslíme, že to bude záživnější, příjemnější a snad i vtipnější (znáte to, nic tak nerozesměje, jako něčí přeřeknutí).

 

REGISTRACE PRO:

Otevřené sobotní skupinové lekce (jednorázové). 

 

Video návod, jak se prokousat naším rezervačním systémem

 

 

A co se chystá na příště?

 

-  FAQ (často kladené otázky a odpovědi).

- Video záznam z nově zahájených skupinových lekcí pro zimní přípravu s FC Rejšice.

- Shrnutí, co přinesl první týden od otevření Pohybového centra (R)EVOLUTION MOVEMENT Mladá Boleslav.

 

Budování Pohybového Centra VIII.

 

Tempus fugit - stříháme metr

(OČIMA PAVLÍNY DUŠKOVÉ)

 

Vždy se najde něco, co je důležité a něco, co je méně, a je obrovské dilema určit, co právě z toho je třeba hasit první. Tento týden jsme opravdu nezaháleli. Je toho vážně dost, co se toho za tento, krásně sněhový, týden stihlo a máme ze sebe radost. Je to jako když se uklízí vánoční výzdoba, stále se něco přesouvá, balí a za celý den, jako by nic neubylo :-) No, nám toho z toho seznamu akutně nutně proveditelných úkolů ubylo značně, ale ještě není po boji. Už se dokončuje online rezervační systém a webové stránky a vlaštovka času přinesla první ovoce ze semínek tvrdé práce. Máme tu historicky první dny, kdy se oficiálně začne řádit v prostorách (R)EVOLUTION MOVEMENT Pohybového centra v Mladé Boleslavi.

 

Dne 18.1. v 18:00 pro vás otevíráme dveře na adrese: třída T.G.Masaryka 840, Mladá Boleslav III, 29301, kde se bude konat (Tý)den otevřených dveří. Budete si moci vše osahat a seznámit se s nabídkou služeb i trenéry, kteří vás budou provázet pohybovými lekcemi (R)evolution Movement i BTR Coaching metodikou (pro vše co se chodidel, chůze a diagnostiky běhu týče). Nebojte se, že tato výjimečná událost bude trvat jen tento den a v tuto hodinu.

 

Jak už z názvu vyplývá, akce bude trvat celý týden:

pondělí 18.01.     18:00 - 19:00

 středa 20.01.      18:00 - 19:00

  pátek 22.01.         18:00 - 19:00

  sobota 23.01.      09:00 - 10:00

 

  Pro rezervaci vašeho místa použijte odkaz: 

via který se budete moci zapsat, a pak už jen přijít s dobrou náladou a plno otázkami, ať máte s kluky co probírat a nad čím besedovat.

 

Pro ty z vás, kterým se zalíbí naše filozofie, přístup a chcete se stát součástí tohoto projektu, vám nabízíme místo na prvním (R)EVOLUTON MOVEMENT KURZU v Mladé Boleslavi.

 

Na výběr máte ze 2 variant:

* pondělí 6:45 - 8:15

* středa 6:45 - 8:15

* pátek 6:45 - 8:15

* pondělí 17:45 - 19:15

* středa 17:15 - 19:15

* pátek 17:45 - 19:15

 

Jedná se o čtvrtletní (3x týdně) kurz, ve kterém se naučíte základní přirozené pohybové dovednosti od dřepů, skákání, plazení, visy, ručkování atd. + jiné stejně užitečné techniky ovládání těla. Kurz je omezen na 6 lidí maximálně, aby se Jiří mohl věnovat všem 'revolucionářům' v plné míře a minimalizovala se tak rizika případných úrazů a promeškaného úsilí. Jedná se tedy o komorní a velmi přátelský kurz, ve kterém se nejen zapotíte, ale nepochybně zasmějete v kolektivu stejně nadšených lidí.

 

A co vás čeká a nemine v příštím příspěvku?

* nabídka BTR Coaching (Běh,chůze,chodidla)

*  video Seznámení s rezervačním systémem gettimely.

Budování Pohybového Centra VII.

(R)evolution Movement

Filozofie a životní styl:

Buď strůjcem svého osudu.

 

Revolution

„Násilný převrat, který se děje silami vnitřního rozkladu.“

V současném světě existuje nespočetné množství různých fitness center, ale nikdo si už nevzpomene proč, a za jakým účelem vznikla. Naše zdraví je čím dál horší, ať cvičíme sebevíc. Náš pohyb během dne je méně frekventovaný. Postupně ztrácíme pochopení pro činnost, co nám umožnila přežít statisíce let.

 

„Něco se porouchalo, že by chyba v desetinné čárce?“

 

Marketingově propagovaný fitness model vzhledu těla a pohybové zručnosti se nepotvrdil. Není tedy divu, že se cítíme dotčeni a podvedeni, když vypadáme dobře, ale ve skutečnosti nedokážeme ovládat vlastní tělo. Většina z nás se totiž nechala lehce ošálit 'přesvědčením', že velké, dobře vypadající svaly a nízké množství podkožního tuku, je zárukou zdraví a fyzické připravenosti. Naše váha kolísá, stejně jako naše nadšení pro cvičení. Moderní společnost se tak oddálila od původní funkce těla a pohybového aparátu, že už ani nevíme, kde se stala chyba, jaké to bylo tenkrát na počátku všeho. Budeme i nadále věřit, že jeden cvik/pilulka vyřeší veškeré naše potíže? Vybereme si nový sport/cvičení, co má všechny problémy odstranit? ...prý pilates je úžasné? Nebo...zkusíme pochopit tu (pro mnohé) otravnou realitu, že pohybový aparát jednoduše potřebuje ke svému zdraví pohyb. Možná nadešel čas na revoluci, když reformace selhává. Budeme nadále upřednostňovat zdánlivě nevinnou lež, před bolestivou pravdou, že je potřeba začít od počátku.

 

 

(R)Evolution

„Teorie popisující dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život……společné sady genů jsou selektovány deterministicky vlivem prostředí a podobnost organismů tedy odráží podobnost prostředí, ve kterém se organismy vyvíjejí.“

 

Naše těla se vyvinula pro velice odlišné prostředí a funkci, než vykonávají dnes. Genetická výbava se adaptuje mnohem pomaleji, než technologie pokroku. My jsme náš největší (ne)přítel. V krátkém časovém období se naše zvyky i prostředí změnily z chýší a kopí, na iPhony a paneláky. I když intelektuálně a společensky nás tyto změny tak výrazně nepoznamenaly, totéž bohužel neplatí pro náš pohybový aparát. Naše tělo se narodilo do doby, která už pár tisíc let neexistuje. Avšak z evolučního hlediska jde především o přežití (a né o zdraví), a tak život si cestu najde, i když bude muset obětovat nějakou tu funkci, rozsah pohybu nebo dlouhověkost - Vítejte v moderním světě. Čím více se budeme oddalovat od původní funkce těla a evolučního modelu bez patřičné kompenzace návratu k rovnováze těla a životního prostředí, tím více budeme trpět fyzicky i psychicky. Čím více jednotvárnosti a specializace, tím větší daň zaplatíme. Proto i cvičení může být tak destruktivní, i když náš úmysl je dobrý.

 

„Ne vše, co dokážeme, stojí za tu oběť.

Ne vše, co chceme stojí za to mít.“

 

Naším cílem není nutit lidi opustit svoji práci/sport/umění, ale zamyslet se nad daní, kterou denně platí za odchylku od rovnováhy těla a vykompenzovat tento rozpor aktivitou s opačným přínosem, abychom i nadále mohli rozvíjet vášeň pro svoje poslání, a to co nejdéle a nejlépe, jak je to jen možné.

 

Movement (Pohyb)

Společenské hnutí – komunita lidí která:

 • Miluje aktivní život proto, jaký pocit svobody zažívá při prozkoumávání fyzických i psychických možností spojení těla a mysli.
 • Nerozlišuje kvalitu uvědomění pohybu během výuky cvičení a běžného života.
 • Ovládá schopnost poslouchat a uspokojit signály vlastního těla (regenerace, protažení, kreativity/emociálního uvolnění).
 • Touží dosáhnout naplnění svého potenciálu bez nutnosti vnější stimulace (odměn) a měření se s ostatními.
 • Usiluje o obnovení rovnováhy/vyváženosti fyzických i psychických schopností. 
 •  Klade důraz na důležitost funkce celého těla od hlavy, až po palce na nohou.

 

Buď strůjcem svého osudu

Svět, ve kterém žijeme, se mění neuvěřitelnou rychlostí a nutnost přizpůsobit se modernímu životu, bez ztráty kontroly nad vlastním osudem, začíná být celkem alchymie. Čím více máme možností, tím více jsme ve stressu z toho, jestli jsme učinili správné rozhodnutí. Čím více nás společnost nutí do podlehnutí trendům jak vypadat a jak se chovat, tím více ztrácíme spojení s tím, kdo opravdu jsme a co od života chceme. Ne každý může být silný, rychlý, flexibilní, štíhlý a nesmrtelný, ale všichni můžeme být lepší verzí sebe sama. Avšak je potřeba zapomenout na věčný spěch za nerealistickými cíli a začít pomalu proces změny nastavením malých zvyků, co vedou k dlouhodobým návykům.

 

Nový rok je tu a tak pojďme pro jednou začít s upřímným uvědoměním a přiznáním si toho, kým skutečně jsme a čeho jsme schopni. Začněme změnu sami i společně. Ne tím, že budeme na sobě hledat to špatné a ošklivé (co nemáme rádi), ale tím, že v zrcadle uvidíme sebe jako životní hádanku a zázrak přírody, kterou nám osud určil rozlousknout. Buď budeme žít život uvěznění sebe sama ve vlastním těle, nebo věnujeme čas a úsilí k poznání toho, jak nám naše schránka může pomoci naplnit svůj potenciál, ať už jsou to ambice fyzického, nebo intelektuálního charakteru. Změna by měla být od počátku nabitá pozitivní energií a nadšením, ne však nechutí a odporem, pokud ten proces má být zábavný a se šťastným koncem. Bohužel, náš svět je plný lidí, co mají více výmluv, než těhotná jeptiška. Každý má však možnost volby! Zda-li se chopíte otěží zodpovědnosti za svoje zdraví, tělo i kvalitu života, sebe i druhých, je však jen vaše rozhodnutí.

 

Šťastný nový rok 2016

Co nového se o sobě letos naučíte vy?

Jaké hranice strachu letos zboříte, ať už pro rozvoj sebe sama, nebo lidí ve svém okolí?

 

Další Kapitola:

(Video) Naše MB Centrum

Nové Stránky a Rezervace

(Tý)Den Otevřených Dveří

Budování Pohybového Centra VI.

 Filozofie: Pohyb ≠ cvičení

Šťastné vánoční svátky a doufám, že většina z vás si během tohoto volna dopřála trochu času na protažení kostry, nějakou tu procházku a odpočinek od dnešní uspěchané doby, kde se věčně ženeme za věcmi, které většina z nás stejně nepotřebuje ke štěstí a spokojenosti. Naše moderní společnost si postupně začíná uvědomovat spojitost kvality jídla, spánku, prostředí a denního stresu s kvalitou života, ale pohyb a cvičení je něco, co zůstává pořád v ústraní. Podle nás si pohyb zaslouží mnohem větší publicitu a my jsme se tak rozhodli za něj nenásilně bojovat! Rok 2016 je za dveřmi a většina lidí si opět zvolí nějaké to cvičební novoroční předsevzetí, které jim většinou vydrží méně déle než ozdoby na stromečku. Možná nadešel čas na změnu pohledu myšlení ohledně naší fyzické (ne)činnosti, ať naše svíčky nadšení mohou hořet celoročně. Možná také nadešel čas zamyslet se, co a jak se hýbe, než se to hýbat přestane. Čas začít stavět pevnější základy pro kvalitnější životní styl, jež lze rozvíjet celoročně, každodenně a neomezeně.


Cvičení vs. Pohyb (Technika)

Cvičení pro většinu z nás znamená specializované odvětví, nebo sportovní činnost typu fotbal, pilates, yoga, tenis, aerobic, posilování, hokej, florbal, box, spinning, apod. I když veškerá tato činnost rozvíjí naši sílu, flexibilitu, výbušnost, koordinaci, výdrž atd., pořád je to nepřirozená, technicky náročná činnost, jejíž optimální provedení rozhoduje o upevnění/zhoršení zdraví, prevenci zranění a zlepšení výkonnosti. Většina těchto praktik spoléhá na zručnost cvičenců a jejich umění poslouchat signály vlastního těla, ale co když jste nikdy neměli možnost své základní pohybové dovednosti plně rozvinout, a nebo se vracíte ke cvičení po dlouhé fázi nečinnosti!?


„…to chcete skočit do vody v domnění, že se nějak naučíte plavat?“


Bohužel v dnešní době masových skupinových lekcí panuje přesvědčení, že kondice je vše a úspěch se měří na ubylá kila a propocená trika. Není nic snazšího, než někoho zničit tím, že mu dáte ohromný výsledek, za krátké časové období, ale věřte, že vše má svoji cenu. Ti, co nesou následky těchto praktik, se však na propagačních materiálech neobjevují. Pokud vám tedy jde o dlouhodobý záměr, je potřeba spěchat pomalu. Bez technických základů totiž budete navždy tikající bombou.


„Někteří na to přijdou dřív a jiní k tomu budou časem donuceni.“


Je zapotřebí vrátit se zpět, a zdokonalit jednoduchou činnost, než se pustíme do té komplexní, jinak budeme vždy plavat proti proudu. Pochopení principu progresivity (navyšování náročnosti a složitosti pohybu) je jeden ze způsobů našeho učení, jak předejít zbytečným zraněním a prodloužit tak provozní lhůtu na části našeho pohybového aparátu.

 

Tak například co má společného:

·        Topspin forehand a házení

·        Prkno a plazení

·        Mrtvý tah a skákaní

·        Běhání a přeskakování


Dokážete najít základ/princip, jež lze snadno převést z jedné dovednosti, a s menším přizpůsobením uplatnit v odlišné leč podobné činnosti?

Cirkusový trik, nebo nástroj pro pochopení rovnováhy a držení těžiště těla vně základny?

Cirkusový trik, nebo nástroj pro pochopení rovnováhy a držení těžiště těla vně základny?

 

Pohyb vs. Cvičení (Pohybový životní styl)

Pokud přemýšlíte o pohybu stylem Xhodin v určité dny v těchto prostorách a pak nohy na stůl, tak váš dominantní styl myšlení je klasicky cvičební. Pokud přemýšlíte stylem, jak se pohybuju 24hodin denně, 365 dni v roce, tak váš styl myšlení je pohybový.

Pohybový životní styl zmanená potřebu uspokojit signály těla hýbat se často, kvalitně, rozmanitě od teď, až do smrti. Je to uvědomění si pohybu vnitřně a o napojení těla a mysli. Je to o přizpůsobení prostředí tak, aby podněcovalo pohybovou aktivitu:

 

·        Pracovní stůl, u kterého se stojí (standing desk)

·        Hrazda, lano pro zavěšování

·        Sezení na zemi ne na židli

·        Pohyb v rozmanitém prostředí a terénu (příroda)

·        Chůze po schodech místo výtahu

·        Tvrdá postel na spaní

 

Pohybový styl myšlení je též uvědomělost a zručnost každého pohybu během dne a jeho postupné zdokonalování, než se technika posune od fáze vědomé do podvědomé. Je to schopnost (bez snažení) vyzařovat lehkost a ladnost, ať už si zavazujete tkaničky, přeskakujete kaluže, myjete nádobí a nebo přenášíte nábytek. Kvalitní pohyb je o pozornosti, naplnění vlastního potenciálu a miniaturních zlepšení ze dne na den. Pohybová ladnost nekončí, když se nikdo nedívá, nebo se zavřou dveře za vaší jednohodinovou lekcí a člověk si řekne:

 

„...mám odcvičeno, teď se můžu hrbět, dupat, flákat.“

 

 

Pohybový styl je o rozmanitosti aktivit, prozkoumávání a hravosti. Tento přístup:

 

·        Zabraňuje zbytečnému přetěžování/opotřebení/ztuhnutí těla jednotvárnou činností.

·        Nutí nás přemýšlet/vnímat pohyb skrze rozhodování, a tak udržuje aktivitu mozkové činnosti v pohotovosti, až do bačkorového věku.

·        Hravost nám vlévá energii do žil, kouzlí úsměv na tváři, buduje vytrvalost a schopnost soustředit se na přítomnost.

·        Způsobuje nám radost, co z nás dělá „závisláky“, co se vrací znovu a znovu k prožití pocitů, které nezávisí na odměnách a srovnání se s druhými.

                               

                                 Příští kapitola:

 Zrození myšlenky (R)evolution Movement