Frank Forencich - Exuberant Animal - Human Predicament (Česky hezky)

 

EXUBERANT ANIMAL - HUMAN PREDICAMENT

London Regents Park (Květen 2016) 

Část I.

 

Pokud jste nikdy neslyšeli o Frankovi Forencichovi (dále jen FF) a jeho práci/poslání, nejspíš ani nevíte, že se něco, jako jeho workshop pořádal, jelikož tento člověk patří mezi ty skromné učitele, které si musíte vyhledat sami, než aby se on cpal do vašeho povědomí.  Jeho knihy "Change your body, change the world", "Exuberant Animal", "Beautiful Practice", "Stresscraft" a "Playbook" jsou především úvahy, trochu i manuály, jak přežít v moderním světě v těle, které je sice statisíce let staré, ale neuzpůsobené na hektický život v betonové džungli. 

Tento workshop se měl už konat před rokem, ale FF si musel nejdříve projít humorně ironickým osudem, který mu poslal rakovinu do životní dráhy. Jak už bývá u někoho, kdo žije pro poznání svého těla, pohybu i smyslu života, zvykem, hned se v tom našel dobrý námět na to, prozkoumat reakce a adaptace organismu na tuto zákeřnou nemoc, a udělat si z toho výzkumný projekt. Naštěstí Frank svůj souboj vyhrál a zdá se, že tato skutečnost ho spíše nakopla, než obrala o nadšení a tak, jestli budu jednou starý, tak bych chtěl mít tolik nadšení a energie, jako on. A tak jsem si zamluvil letenku a hurá směrem Anglie, za pokusem dostat si do hlavy tohoto zdravě šíleného nadšence.

Tohle byl dvou denní workshop a nebudu předstírat, že jsem tam jel vše pochopit, můj cíl byl spíše načichnout k této tématice a pokusit se o její předání lidem v Čechách, jelikož naše země ještě není na radaru těchto učitelů dostatečně viditelná ......tak dost řečí, jdeme na to, co se událo, teda pokud nebudete odrazeni rozsahem toho článku a nutností přemýšlet nad jeho slovy.

Formát FF učení byla vždy hodina učení na určité téma, 10 min.  pauza a 45 min. prakticko-fyzického cvičení (hry + pohyb).  Co k tomu dodat? Jen to, že tohle funguje na jedničku a tělo i hlava tak neusíná únavou. Kéž by se tento formát učení, který se obdobně používá i ve skandinávských zemích, zavedl i v Čechách, možná by pak naše děti, ale i mládež, měly nejen inteligentní mysl, ale i tělo. Já vás nebudu trápit slovy o cvičení, ale tu teorii si neodpustím.

 

Crisis Of Context

První téma, které jsme řešili, bylo "Crisis of context" jinak řečeno - důsledky toho, když chceme nahrát do pravěkého těla software moderního života a očekáváme 100% kompatibilitu. Moderní způsob života, jak si ho dnes užíváme, je vykoupen za drahou cenu, ať už se bavíme o:

- Cyklech dne a noci, absolutní tmě a hvězdné obloze, které vymizeli z našeho prostředí.

- Čas, který trávíme uvnitř a venku, a s ním sloučený typ pohybů/návyků.

- Psychický dopad přesunu z malých vesnic a kmenů do velkoměsta.

- Posedlost vzhledem těla a zrcadla na každém kroku.

- Nedostatek fyzického kontaktu od ostatních lidí a život v izolaci.

 

Paleo Era

Druhé téma bylo "Paleo Éra" období. Jak vypadalo prostředí, ze kterého jsme se vyvinuli? Co bylo důležitější - fyzická zdatnost nebo chytrost a znalost svého okolí/prostředí? Byli jsme opravdu lovci, co vládli svému prostředí, a nebo jsme byli lovená zvěř?

Romantická představa o životě v tomto prostředí versus realita, spojenectví a přežití těch nejchytřejších + vyhynutí těch, jež chybují, bylo na denním pořádku. Pohyb i druh diety byl určen prostředím i ročním obdobím, ne podle toho, na co měl člověk zrovna chuť, nebo ke které dietní víře se přikláněl.

 

Functional Training

Třetí téma byl Funkční trénink.....jméno, jež je dnes na 1000x zneužívané. Frankova odvážná definice funkčního tréninku je pohyb:

-  jež zapojuje několik kloubních spojení najednou

- ve všech rovinách (Frontal, Sagital, Transverse)

- co stimuluje nervový systém svou rozmanitostí

- co má všestranné založení

- co má využití v každodenním životě

 

Dále jsme rozebírali definici S.A.I.D. (Specific Adaptation to Imposed Demands) principu a jeho nepochopení současnou trenérskou komunitou skrze:

-  případy, jako komické výsledky keňských běžců v běžkařském lyžování, nebo proficyklistů v maratonském závodění

- ztrátu propriocepce skrze vrstvy oblečení, izolované cvičení jednotlivce a jednotvárné sterilní prostředí.

- ztrátu flexibility těla a nutnost vyměnit protahování za natahování

 

Practical Neuroscience

Čtvrté téma byla "Praktická neuro-věda".  Tato část byla o nepochopení nutnosti opakování dovedností a zneužívání slova talent, na úkor kvalitní práce a disciplíny. Každý moment našeho života i tréninku, je jedno opakování za opakováním za opakováním. Když zlepšíme naše soustředění a kvalitu provedeného opakování, příště bude výsledek o kousek lepší. Pokud však přestaneme procvičovat nebo polevíme v kvalitě za účelem uspěchaného rozvoje, budeme nuceni nést následky tohoto chování, nebo se budeme muset špatný návyk přeučit. Mozek je plastická struktura, která je neuvěřitelně adaptabilní, což je jeden z důvodů, proč i lidé se závažným poraněním části mozku jsou schopni využít/přesunout tuto mozkovou funkci do části jiné. Zdraví mozku a jeho fungování je úzce spjaté s fyzickou námahou a fungováním těla, i proto dostatečný pohyb není jen jedna z možností, jak rozvíjet inteligenci, ale absolutní nutnost v každém věku - ve stručnosti "zdraví je dovednost, něco, co se lze naučit. Každý moment našeho života je jedno opakovaní, jedna dovednost...TAK TO NEFLÁKEJTE."

 

Posledním tématem sobotního dne byl STRESSSSSSS...........

V dnešní době se zdá být vše vystresované a samozřejmě i na tento problém máme magické pilulky. Avšak stres byl, a vždy bude, součástí našeho života a rozhodně to není něco negativního, pokud dávka a schopnost organismu se s ní vyrovnat je v rovnováze, tak stres je naopak přínosný a žádoucí.....It is the dose that makes the poison. Takže místo toho, aby jsme se učili dávkovat stres a pochopili, jak se s ním vyrovnávat, tak se mu chceme vyhnout....typické vyhýbaní se problému. I tady platí pravidlo procvičování dovedností a je potřeba se naučit rozpoznat signály chování organismu, který podléhá stresu, než se situace (bezvýznamně) vyhrotí. Vtipné je, že většina těchto situací existuje jen v naší hlavě a záleží na našem rozhodnutí, zda-li daný problém budeme vnímat jako hrozbu nebo výzvu. Někdy stres pramení i z naší věčné snahy naplnit očekávání druhých či být nejlepší tak, jak jsme k tomu odmalička vedeni. Já osobně nemám nic proti ambicím, ale málokdo začne s upřímným uvědoměním si "kdo je ta osoba v zrcadle?" a rozhodnutím ji nejdříve pochopit a přijmout takovou jaká je, než začne svou cestu za proměnou.

Bohužel ty nástroje, které nic nestojí a jsou lehce dostupné i účinné pro práci s životním stresem jsou ty, kterým se vyhýbáme. Pohyb, meditace, příroda, hudba, blízký kruh přátel - to vše je dostačující medicína na většinu problémů, ale má to háček - vyžaduje to čas a úsilí, a tak farmaceutické společnosti mohou nadále prosperovat z naší sladké nevědomosti i lenosti.

 

A tak nám uběhl první den ve společnosti člověka s úžasným všeobecným přehledem a praktickými poznatky,  který hledá řešení hádanky, jak lze ze současné krize moderního života vykouzlit něco stejně nutričně hodnotného, jako býval relativně přímočarý a instinktivně řízený život doby minulé, kde člověk, kmen i příroda, žili v harmonii.   

 

 

Příště část 2.

The Long Body Know-how