Budování Pohybového Centra VII.

(R)evolution Movement

Filozofie a životní styl:

Buď strůjcem svého osudu.

 

Revolution

„Násilný převrat, který se děje silami vnitřního rozkladu.“

V současném světě existuje nespočetné množství různých fitness center, ale nikdo si už nevzpomene proč, a za jakým účelem vznikla. Naše zdraví je čím dál horší, ať cvičíme sebevíc. Náš pohyb během dne je méně frekventovaný. Postupně ztrácíme pochopení pro činnost, co nám umožnila přežít statisíce let.

 

„Něco se porouchalo, že by chyba v desetinné čárce?“

 

Marketingově propagovaný fitness model vzhledu těla a pohybové zručnosti se nepotvrdil. Není tedy divu, že se cítíme dotčeni a podvedeni, když vypadáme dobře, ale ve skutečnosti nedokážeme ovládat vlastní tělo. Většina z nás se totiž nechala lehce ošálit 'přesvědčením', že velké, dobře vypadající svaly a nízké množství podkožního tuku, je zárukou zdraví a fyzické připravenosti. Naše váha kolísá, stejně jako naše nadšení pro cvičení. Moderní společnost se tak oddálila od původní funkce těla a pohybového aparátu, že už ani nevíme, kde se stala chyba, jaké to bylo tenkrát na počátku všeho. Budeme i nadále věřit, že jeden cvik/pilulka vyřeší veškeré naše potíže? Vybereme si nový sport/cvičení, co má všechny problémy odstranit? ...prý pilates je úžasné? Nebo...zkusíme pochopit tu (pro mnohé) otravnou realitu, že pohybový aparát jednoduše potřebuje ke svému zdraví pohyb. Možná nadešel čas na revoluci, když reformace selhává. Budeme nadále upřednostňovat zdánlivě nevinnou lež, před bolestivou pravdou, že je potřeba začít od počátku.

 

 

(R)Evolution

„Teorie popisující dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život……společné sady genů jsou selektovány deterministicky vlivem prostředí a podobnost organismů tedy odráží podobnost prostředí, ve kterém se organismy vyvíjejí.“

 

Naše těla se vyvinula pro velice odlišné prostředí a funkci, než vykonávají dnes. Genetická výbava se adaptuje mnohem pomaleji, než technologie pokroku. My jsme náš největší (ne)přítel. V krátkém časovém období se naše zvyky i prostředí změnily z chýší a kopí, na iPhony a paneláky. I když intelektuálně a společensky nás tyto změny tak výrazně nepoznamenaly, totéž bohužel neplatí pro náš pohybový aparát. Naše tělo se narodilo do doby, která už pár tisíc let neexistuje. Avšak z evolučního hlediska jde především o přežití (a né o zdraví), a tak život si cestu najde, i když bude muset obětovat nějakou tu funkci, rozsah pohybu nebo dlouhověkost - Vítejte v moderním světě. Čím více se budeme oddalovat od původní funkce těla a evolučního modelu bez patřičné kompenzace návratu k rovnováze těla a životního prostředí, tím více budeme trpět fyzicky i psychicky. Čím více jednotvárnosti a specializace, tím větší daň zaplatíme. Proto i cvičení může být tak destruktivní, i když náš úmysl je dobrý.

 

„Ne vše, co dokážeme, stojí za tu oběť.

Ne vše, co chceme stojí za to mít.“

 

Naším cílem není nutit lidi opustit svoji práci/sport/umění, ale zamyslet se nad daní, kterou denně platí za odchylku od rovnováhy těla a vykompenzovat tento rozpor aktivitou s opačným přínosem, abychom i nadále mohli rozvíjet vášeň pro svoje poslání, a to co nejdéle a nejlépe, jak je to jen možné.

 

Movement (Pohyb)

Společenské hnutí – komunita lidí která:

  • Miluje aktivní život proto, jaký pocit svobody zažívá při prozkoumávání fyzických i psychických možností spojení těla a mysli.
  • Nerozlišuje kvalitu uvědomění pohybu během výuky cvičení a běžného života.
  • Ovládá schopnost poslouchat a uspokojit signály vlastního těla (regenerace, protažení, kreativity/emociálního uvolnění).
  • Touží dosáhnout naplnění svého potenciálu bez nutnosti vnější stimulace (odměn) a měření se s ostatními.
  • Usiluje o obnovení rovnováhy/vyváženosti fyzických i psychických schopností. 
  •  Klade důraz na důležitost funkce celého těla od hlavy, až po palce na nohou.

 

Buď strůjcem svého osudu

Svět, ve kterém žijeme, se mění neuvěřitelnou rychlostí a nutnost přizpůsobit se modernímu životu, bez ztráty kontroly nad vlastním osudem, začíná být celkem alchymie. Čím více máme možností, tím více jsme ve stressu z toho, jestli jsme učinili správné rozhodnutí. Čím více nás společnost nutí do podlehnutí trendům jak vypadat a jak se chovat, tím více ztrácíme spojení s tím, kdo opravdu jsme a co od života chceme. Ne každý může být silný, rychlý, flexibilní, štíhlý a nesmrtelný, ale všichni můžeme být lepší verzí sebe sama. Avšak je potřeba zapomenout na věčný spěch za nerealistickými cíli a začít pomalu proces změny nastavením malých zvyků, co vedou k dlouhodobým návykům.

 

Nový rok je tu a tak pojďme pro jednou začít s upřímným uvědoměním a přiznáním si toho, kým skutečně jsme a čeho jsme schopni. Začněme změnu sami i společně. Ne tím, že budeme na sobě hledat to špatné a ošklivé (co nemáme rádi), ale tím, že v zrcadle uvidíme sebe jako životní hádanku a zázrak přírody, kterou nám osud určil rozlousknout. Buď budeme žít život uvěznění sebe sama ve vlastním těle, nebo věnujeme čas a úsilí k poznání toho, jak nám naše schránka může pomoci naplnit svůj potenciál, ať už jsou to ambice fyzického, nebo intelektuálního charakteru. Změna by měla být od počátku nabitá pozitivní energií a nadšením, ne však nechutí a odporem, pokud ten proces má být zábavný a se šťastným koncem. Bohužel, náš svět je plný lidí, co mají více výmluv, než těhotná jeptiška. Každý má však možnost volby! Zda-li se chopíte otěží zodpovědnosti za svoje zdraví, tělo i kvalitu života, sebe i druhých, je však jen vaše rozhodnutí.

 

Šťastný nový rok 2016

Co nového se o sobě letos naučíte vy?

Jaké hranice strachu letos zboříte, ať už pro rozvoj sebe sama, nebo lidí ve svém okolí?

 

Další Kapitola:

(Video) Naše MB Centrum

Nové Stránky a Rezervace

(Tý)Den Otevřených Dveří