Částečně inspirováno tělovýchovnou metodikou Sokola, Movnat je založen na progresivním procvičování pohybových dovedností pro všestraný rozvoj i rozmanitý zábavný pohyb. Movnat posílí nejen celé tělo ale i mysl. Toto cvičení má také učinný rehabilitační efekt na zlepšení rozsahu pohybu, prevenci zranění a klade důraz na vnímání pohybu pomocí všech smyslů. Technika cvičení zahrnuje běhání, lezení, plazení, přemístění v sedě, skákání, vyvažování, házení, chytání a jiné zákládní praktické pohybové dovednosti.

 

 " Pokud chcete znovuobjevit radost z přirozeného pohybu jako jste zažili v dětství, pokud śe nechcete děsit nýbrž těšit na cvičení, pokud chcete být (a nejen vypadat) silný, zdraví a jste připraveni zjistit jak úžasné je vaše tělo čeho všeho je schopné tak Movnat cvičení je pro vás. "


Výuka probíhá formou skupinových i soukromých lekcí ve vnitřním umělém i vnějším přirodním prostředí. Movnat cvičení lze přizpůsobit všem věkovým skupinám. Movnat cvičení rozvíjí pohybovou zručnost i fyzickou kondici zároveň a je propagováno jako základní prvek fyzického rozvoje co předchazí veškeré specializované cvičební metody (Sport, Pilates, Martial Arts, Yoga atd.).

Movnat není jen tělovýchovný systém cvičení ale i životní styl. Movnat je o uvědomění si že člověk je zrozen k pohybu a že pohyb je základním prvkem pro fyzické i duševní zdraví a proto by měl být nezbytnou součastí našeho života od raného věku až do konečného stáří. Moderní umělé prostředí však neposkytuje našemu tělu nezbytnou fyzickou námahu a psychické uvolnění které kdysi bývalo nedílnou součastí našeho života a i proto si ho musíme včlenit do svého moderního životního stylu pokud nechceme nést negativní následky ztráty schopnosti ovládat své tělo v plném rozsahu, bez bolestí a strachu ze zranění. 

THE HUMAN ZOO SYDROME 

THE HUMAN ZOO SYDROME 

 

Pobyt a pohyb v přirodě je ideální způsob jak se odreagovat od stresu a napětí umělého městskěho prostředí pro které jsme nebyli stvořeni. Většina lidí v dnešní době trpí psychicky a fyzicky kvůli nedostatečnému pohybu v přiřodě (Richard Louv - "Nature deficit disorder"). Bohužel většina dospělích také zároveň ztratila schopnost sebevědomě-zručně-bezpečně se pohybovat v neupraveném členitém přirodním prostředí. Tohle vše způsobuje náš strach jak z pohybu samotného tak z nepředvídatelného přírodního prostředí a výsledkem je současná moderní inaktivita a neschopnost vnímat všemi smysli, odpor k vlastnímu tělu i lhostejnost k stavu životního prostředí.

Účelem metodiky Movnat je tedy také navrátit nás k tomu co je pro nás nezbytné, co je lidské a opět v tom najít radost a zalíbení. Tato cesta zpět však vyžaduje čas i usilí. Proto Movnat pohybové dovednosti cvičíme nejdříve v umělém vnitřním bezpečném prostředí které lze modifikovat podle indiviualních potřeb aby jsme znovu vybudovali naši základnu pohybových dovedností (které nám byli kdysi dávno vlastní když jsme jako děti bez zábran prozkoumávali své okolí a pohyb v přírodě byl pro nás dobrodružstvím) aby jsme se mohli opět bez zábran vydat prozkoumávat přírodu jak kolem sebe tak v nás.